Quy định sử dụng

1. VIỆC CHẤP THUẬN CÁC QUY ĐỊNH

Trang web này có tại www.yoosk.vn, và tất cả các trang kết nối khác, do Vi Văn Hải, điều hành và làm chủ quản. Bạn có thể truy cập website với những quy định sử dụng dưới đây ‘Quy định sử dụng’.


XIN ĐỌC KỸ NHỮNG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. KHI TRUY CẬP TRANG NÀY, HOẶC SỬ DỤNG MỘT PHẦN NÀO ĐÓ CỦA TRANG NÀY, HOẶC BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO TRONG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI (MỖI DỊCH VỤ ĐƯỢC LÀM RÕ DƯỚI ĐÂY), BẠN CẦN ĐỒNG Ý RẰNG SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓ, BẠN CÓ THỂ SẼ KHÔNG THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC VÀO TRANG NÀY, HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC NỘI DUNG HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO CỦA TRANG WEB. SỰ CHẤP THUẬN CỦA YOOSK CHỈ ĐỰOC ĐẶT TRONG ĐIỀU KIỆN LÀ SỰ TÁN THÀNH CỦA BẠN VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC. NẾU COI CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ SỰ ƯU ÁI CỦA YOOSK, THÌ SỰ CHẤP THUẬN CŨNG CHỈ ĐƠN THUẦN GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY MÀ THÔI.

ĐIỀU CHỈNH CÁC QUY ĐỊNH SỬ

Yoosk giữ quyền điều chỉnh và thay thế các quy định sử dụng trên tại bất cứ thời điểm nào, theo quan điểm của riêng chúng tôi. Nếu như sự thay thế bao gồm một sự thay đổi về chất đối với các quy định sử dụng, Yoosk sẽ thông báo đến bạn qua thư điện tử. Những gì tạo nên sự thay đổi về chất đó sẽ được quyết định theo quan điểm của Yoosk, trên cơ sở hoàn toàn trung thực, phổ thông và hợp lý. Bạn sẽ có trách nhiệm xem xét lại và làm quen với những sự điều chỉnh đó. việc bạn sử dụng dịch vụ theo những quy định điều chỉnh có nghĩa là bạn đã chấp nhận tuân theo những quy định và điều kiện trong các quy định sử dụng đã được điều chỉnh.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Nhằm tuân theo một cách hoàn toàn các quy định sử dụng, Yoosk sẽ đưa ra một số dịch vụ và nội dung nhất được, được mô tả cụ thể hơn trên trang web (mục “Dịch vụ”). Các dịch vụ sẽ bao gồm bất cứ dịch vụ hay nội dung nào mà Yoosk đưa tới bạn, hoặc sẽ cung cấp tất cả các tài liệu có trên trang web (bao gồm, mà không hạn chế: bài viết, bình luận của người sử dụng, thông điệp, thông tin, số liệu, hình ảnh đồ hoạ, bài báo tin tức, ảnh, hình ảnh, minh hoạ, phần mềm, clip, tất cả đều được coi là “Nội dung”). Yoosk có thể thay đổi, treo, hoặc ngưng những dịch vụ bao gồm những nội dung mà với bất cứ lý do gì, tại bất cứ thời điểm nào lại bao hàm các nội dung hoặc lĩnh vực khác. Yoosk cũng có thể áp đặt giới hạn đối với những dịch vụ nhất định hoặc hạn chế sự tham gia của bạn vào một phần nào đó hoặc toàn bộ dịch vụ mà không phải lưu ý hoặc chịu trách nhiệm gì.


NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ

Là một điều kiện khi sử dụng các dịch vụ, bạn phải đăng ký với Yoosk và chọn một mật khẩu và tên hiển thị (gọi là tài khoản người sử dụng Yoosk). Bạn sẽ phải cung cấp các thông in đăng ký mới nhất, đầy đủ và chính xác. Nếu bạn không thực hiện đúng điều đó, bạn đã vi phạm các quy định sử dụng, có thể sẽ dẫn tới sự chấm dứt ngay lập tức tài khoản Yoosk của bạn. Bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng tên cảu người khác làm tài khoản Yoosk cho mình với mục đích giả mạo người đó, (ii) sử dụng một cái tên làm tài khoản Yoosk của mình mà tên đó vi phạm quyền của bất cứ người nào mà không có sự cho phép hợp lý, hoặc (iii) sử dụng một cái tên làm tài khoản Yoosk của mình mà tên đó mang tính chất xúc phạm, tục tĩu hoặc khiếm nhã. Yoosk có quyền từ chối sự đăng ký, hoặ huỷ bỏ tài khoản đó tuỳ theo chủ ý của mình. Bạn phải chịu trách nhiệm giữ tính bảo mật cho mật khẩu của bạn. Các dịch vụ chỉ dành phục vụ cho những người ít nhất 13 tuổi trở lên, kể cả trong trưởng hợp tự đại diện cho mình, hoặc là nhân viên được uỷ quyền, hay đại diện cho một đoàn thể hay một thực thể kinh doanh khác. Nếu bạn không đủ các điều kiện đó, xin đừng cố gắng đăng ký sử dụng dịch vụ của Yoosk.


TƯ CÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG

Một điều kiện sử dụng là, bạn cần cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ mục đích không hợp pháp nào, hoặc những mục đích do Quy định sử dụng của chúng tôi không cho phép, hoặc bất cứ một mục đích nào khác mà Yoosk cho là không hợp lý. Để cụ thể hơn, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để:

1. Lạm dụng, quấy nhiễu, đe doạ, giả dạng hoặc bắt chước các thành viên của Yoosk để đưa ra các câu hỏi.

2. Đóng góp bất cứ nội dung nào mang tính chất xâm phạm, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, sỉ nhục, xúc phạm, hoặc vi phạm luật pháp, hoặc quyền của bất cứ đối tượng thứ ba nào.

3.Thực hiện bất kỳ một mục đích bất hợp pháp nào. Nếu bàn là một người truy cập quốc tế, bạn cần đồng ý tuân theo những luật lệ của địa phương bạn liên quan đến nội dung văn hoá trực tuyến được chấp nhận.

4.Công bố hoặc tuyên truyền, hoặc tạo nguyên nhân để công bố hoặc tuyên truyền, hoặc bất cứ hình thức giao tiếp nào được thiết lập với mục đích có được mật mã, tài khoản, hoặc các thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên Yoosk nào.

5.Tạo ra, hoặc gửi đi những email không được chờ đón (‘Spam’) tới bất cứ người sử dụng nào của Yoosk.

6.Vi phạm bất cứ luật nào trong phạm lý của quốc gia bạn (bao gồm nhưng không hạn chế đối với bản quyền).

7. Đưa ra những câu chuyện hoặc những lời bình luận liên quan tới các chương trình liên kết, những chương trình marketing nhiều cấp độ, tạo ra những trang web hoặc blog với mục đích kết cấu lại nội dung câu chuyện vốn có, hoặc những nội dung nằm ngoài chủ đề.

8. Vì bạn không được phép tiếp cận cổng RSS, bạn sẽ không thể sử dụng robot, nhện gián điệp hay bất cứ một phương tiện tự động nào để tiếp cận được với trang web của chúng tôi với bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép duy nhất bằng văn bản của chúng tôi. Thêm vào đó, bạn cần đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) thực hiện bất cứ một hành động nào mà theo quan điểm của chúng tôi là tải một lượng quá lớn và không hợp lý từ trang web của chúng tôi; (ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào những việc làm hợp lý của trang web, hoặc những hoạt động do trang web tiến hành; hoặc (iii) bỏ qua những biện pháp mà chúng tôi sử dụng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế sự tiếp cận website.

9. Với mục đích thay đổi hoặc tự ý thổi phồng lên số lượng các câu hỏi, số lượng blog, lời bình luận, hoặc bất cứ dịch vụ Yoosk nào, bao gồm cả cách tạo ra những tài khoản sử dụng riêng biệt với mục đích thay đổi các dịch vụ của Yoosk, giao hoặc nhận tiền hoặc hành động trả tiền thù lao cho việc trao đổi phiếu bình chọn, hoặc tham gia vào bất cứ một hoạt động có tổ chức nào, dưới bất cứ hình thức nào nhằm nỗ lực thay đổi kết quả cá dịch vụ của Yoosk.

Yoosk có thể loại bỏ bất cứ nội dung hoặc tài khoản Yoosk nào, tại mọi thời điểm, vì bất cứ lý do nào (bao gồm, dựa trên yêu cầu của những đối tượng thứ ba, hợc chính quyền liên quan đến nội dung đó), hoặc không với một lý do nào. Khi cần thông báo về việc lạm dung các quy định sử dụng, xin gửi thư tới: lienhe@yoosk.vn

3. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI HOẶC SÁNG TẠO TRONG DỊCH VỤ CỦA YOOSK
 

Bằng cách đăng tải lên, đưa ra, tiết lộ hay đóng góp nội dung thuộc tất cả các thể loại trên trang web hay qua các dịch vụ, trừ khi nguồn trích dẫn tin được đưa ra, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền trong nội dung, và bạn cần đồng ý rằng tất cả các nội dung phải tuân theo Giấy phép miền sáng tác của công chúng, có tại http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/.

4. KHIẾU NẠI VỀ BẢN QUYỀN

Yoosk tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Yoosk có chính sách phản hồi nhanh chóng đối với những khiếu nại về bản quyền và những vi phạm tài sản trí tuệ. Yoosk sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra những lưu ý được cho là vi phạm, và sẽ tiến hành những động thái cần thiết theo bộ luật bản quyền thiên niên kỷ số (DMCA), và các luật về tài sản trí tuệ hiện hành. Ngay khi nhận được những phản ánh đáng lưu ý theo DMCA, hoặc về căn bản có trong DMCA, Yoosk sẽ hành động nhanh chóng để loại bỏ, hoặc vô hiệu hoá những truy cập vào phần nội dung bị khiếu nại là bị xâm phạm, hoặc có ý định thực hiện các hoạt động vi phạm, và sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá những đường link hoặc tài liệu tham khảo có liên quan tới nội dung hay hành động bị cho là vi phạm.Yoosk sẽ chấm dứt việc truy cập của những người sử dụng hay những chủ tài khoản nào lặp lại sự vi phạm.

Khai báo cho Yoosk về việc vi phạm bản quyền: Để cung cấp cho Yoosk một sự lưu ý về sự vi phạm, bạn phải cung cấp bằng văn bản viết, gửi tới “Phòng Khai báo Vi phạm DMCA ” Bạn hãy ghi nhớ địa chỉ lienhe@yoosk.vn để thông báo các thông tin cho DMCA (http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Bạn lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại (về chi phí và chi trả cho người đại diện), nếu như bạn hiểu sai một hành động nào đó là vi phạm bản quyền của bạn. Khai báo phản bác với Yoosk: nếu chúng tôi dỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá việc truy cập vào một nội dung đang bị xem là có vi phạm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với người quản trị của trang web hay nội dung bj ảnh hưởng. Nếu bạn thấy rằng nội dung của bạn không phải là sự vi phạm bản quyền, bạn hãy cung cấp cho Yoosk một biên bản khai báo phản bác lại gửi tới “Phòng Khai báo Vi phạm DMCA ” tại địa chỉ lienhe@yoosk.vn, để đưa ra tất cả các thông tin cần thiết do DMCA yêu cầu (http://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#512). Bạn lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại (về chi phí và chi trả cho người đại diện), nếu như bạn cho rằng một hành động nào đó là không vi phạm bản quyền của người khác. nếu bạn không chắc chắn một hành động nào đó có bao gồm vi phạm hay không, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tư vấn của một luật sư.

5. CHÍNH SÁCH VỀ TÍNH RIÊNG TƯ CỦA YOOSK

Chính sách về tính riêng tư hiện nay của Yoosk được đăng tải tại www.yoosk.vn/chinh-sach-bao-mat, (‘chính sách về tính riêng tư’) được nêu trong trang web này.

6. VIỆC TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

Bạn cần biết rằng Yoosk sẽ không kiểm soát, và không có trách nhiệm thực hiện động thái nào liên quan đến: những người sử dụng có lợi như thế nào từ việc truy cập, những ảnh hưởng mà bạn có thể bị tác động tư nội dung, bạn hiểu và sử dụng nội dung đó như thế nào, những hành động của bạn khi bị đưa ra trong nội dung trang web. Yoosk không chịu trách nhiệm gì với bạn trong việc bạn có tìm được hay không tìm được nội dung cần tìm qua website của chúng tôi. Trang web có thể bao hàm, một số thông tin mà một số người cảm thấy bị xúc phạm hoặc không hợp lý. Yoosk không thực hiện việc đại diện cho những nội dung chứa đựng trong, hoặc qua trang web, và Yoosk sẽ không chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, việc tuân theo bản quyền, tình pháp lý của những nội dung chứa đựng trong, hoặc qua trang web.

DỊCH VỤ, NỘI DUNG, VÀ TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NHƯ THỰC TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT SỰ ĐẢM BẢO NÀO, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM (KHÔNG GIỚI HẠN) ĐẢM BẢO KÍN ĐÁO VỀ THƯƠNG MẠI, SỰ THÍCH DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, HAY CHO MỘT HÀNH ĐỘNG KHÔNG VI PHẠM. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ THỜI GIAN ĐẢM BẢO NGẦM, NÊN NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

8. CÁC ĐƯỜNG LINKS

Các dịch vụ có thể cung cấp, hoặc đơn vị thứ ba có thể cung cấp những đường link tới các website, hoặc các nguồn thông tin khác trên khắp thế giới. Vì Yoosk không có quyền kiểm soát đối với các website hay nguồn thông tin đó, bạn cần biết và đồng ý rằng Yoosk không chịu trách nhiệm gì đối với khả năng sẵn dụng của các website hay nguồn thông tin đó, cũng như không xác nhận hay chịu trách nhiệm gì đối với phần nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay thông tin có trên các trang đó, hay các nguồn đó. Bạn cũng cần biết và đồng ý rằng Yoosk không chịu trách nhiệm gì, hay có tư cách pháp lý gì, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất cứ sự thiệt hại hay mất mát nào gây ra do, hoặc bị cho là gây ra do liên quan đến việc sử dụng hoặc tín nhiệm những nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên hoặc qua các trang web hay nguồn thông tin đó.

9. GIỚI HẠN VỀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

YOOSK HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA YOOSK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO THEO QUY ĐỊNH HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HAY BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU: (I) LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB, DỊCH VỤ HAY BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO ĐỐI VỚI BẤT CỨ SỰ THUA THIỆT LỢI NHUẬN, HAY NHỮNG THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, BẤT NGỜ, DO TRỪNG PHẠT, HAY DO MỘT HẬU QUẢ NÀO ĐÓ… ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ THAY THẾ NÀO, HOẶC (II) ĐỐI VỚI BẤT CỨ SỰ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP NÀO (TÍNH TỔNG CỘNG) VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY HẠN CHẾ NHỮNG HẠN CHẾ DO HẬU QUẢ HOẶC DO NGẪU NHIÊN, VÌ THẾ NHỮNG HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

10. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Yoosk có thể sẽ chấm dứt hoặc treo bất cứ hoặc tất cả các dịch vụ, hoặc tài khoản của bạn ngay lập tức, mà không phải thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, nếu bạn vi phạm bất cứ quy định nào hoặc điều kiện nào trong các quy định sử dụng. Tiếp theo sau việc chấm dứt tài khoản của bạn, quyền sử dụng của bạn đối với các dịch vụ của chúng tôi cũng lập tức bị dừng lại. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản Yoosk của mình, bạn chỉ cần đơn giản là không tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các điều khoản trong các quy định sử dụng, về bản chất, nên tránh việc chấm dứt tài khoản, luôn tránh tình trạng đó, bao gồm điều khoản về quyền sở hữu, việc từ chối đảm bảo, bồi thường và giới hạn nghĩa vụ pháp lý.

11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Bạn không được phép dựa vào các quy định sử dụng để tạo ra một đại lý, đồng sự, liên danh, hay việc tuyển dụng nào của Yoosk, và bạn cũng không có quyền ràng buộc Yoosk trong bất cứ lĩnh vực nào. Việc một bên nào đó không thực hiện đúng bất cứ một luật nào được đề cập sẽ không bị coi là sự từ bỏ đối với các luật khác dưới đây. Yoosk sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với đối với việc thực hiện không đúng nghĩa vụ dưới đây khi kết quả của những sai sót bị gây ra do những nguyên nhân vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Yoosk, bao gồm những thất bại hay xuống cấp trong cơ khí, điện tử, giao tiếp (bao gồm cả sự ồn ào, can thiệp). Nếu bất cứ điều khoản nào trong các quy định sử dụng cho thấy không có tác dụng hoặc không có hiệu lực, điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc huỷ bỏ, nhờ vậy các quy định sử dụng sẽ vẫn nguyên tác dụng và ảnh hưởng và có hiệu lực. Bạn sẽ không có quyền chỉ định, chuyển giao hay cấp phép cho các quy định sử dụng trừ khi có sự cho phép trước đó của Yoosk. Yoosk có thể chuyển giao, chỉ định hay uỷ nhiệm về các quy định sử dụng, cũng như các quyền và nghĩa vụ của nó, mà không cần sự đồng thuận của đối tượng nào khác