Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

www.yoosk.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tạo tài khoản người dùng, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc tương tác với chúng tôi theo cách khác. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn;
 • Thông tin thanh toán của bạn;
 • Thông tin về hoạt động của bạn trên Website, chẳng hạn như các bài viết bạn đã đọc, các bài viết bạn đã bình luận và các trang bạn đã truy cập;
 • Thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn và loại trình duyệt bạn sử dụng.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng của Website;
 • Gửi cho bạn các thông báo và bản tin;
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên Website;
 • Đo lường và phân tích hiệu suất của Website;
 • Quảng cáo cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ phân tích;
 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các nhà quảng cáo;
 • Các cơ quan chính phủ, nếu chúng tôi được yêu cầu theo luật.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thông báo và bản tin từ chúng tôi. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email lienhe@yoosk.vn

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu;
 • Bảo mật vật lý;
 • Kiểm soát truy cập.

6. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website sau khi các thay đổi được thực hiện sẽ được coi là bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email lienhe@yoosk.vn